NHÔM IN NHIỆT

Nhôm được in chuyển nhiệt và cắt laser nhiều hình dạng.

Nhập thông tin để đặt hàng

Kích thước (mm)

Dài
Rộng

Số lượng

{{item.name}}

{{item_opt.option_value_name}}

{{item_opt.option_value_des}}

{{item_opt.option_value_name}}

{{item_opt.option_value_des}}

Tải ảnh mẫu và file (<128MB)

      Nhập nội dung in/khắc... trên sản phẩm

      Giá 1 sản phẩm: