BẢNG ĐIỀU KHIỂN TÔN (THÉP)

Nhập thông tin để đặt hàng

Kích thước (mm)

Dài
Rộng

Số lượng

Sale Off

Số lượng 1 => 9 Tiết kiệm -40 %
Số lượng 10 => 49 Tiết kiệm 0 %
Số lượng 100 => Tiết kiệm 30 %

{{item.name}}

{{item_opt.option_value_name}}

{{item_opt.option_value_des}}

{{item_opt.option_value_name}}

{{item_opt.option_value_des}}

Tải ảnh mẫu và file (<128MB)

      Nhập nội dung in/khắc... trên sản phẩm

      Giá 1 sản phẩm: Liên hệ