Chính sách bảo mật thông tin

1.      Mục đích và phạm vi thu thập

-        Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.saomai234.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần Quý khách cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để chúng tôi xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho Quý khách. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.saomai234.com chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Quý khách, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Quý khách sẽ không được lưu giữ.

-        Quý khác phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

2.      Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để:

-        Cung cấp các thông tin sản phẩm, thông báo các hoạt động hoặc chương trình khuyến mãi… đến Quý khách;

-        Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

-        Liên lạc và giải quyết với Quý khách trong những trường hợp đặc biệt.

-        Không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.saomai234.com

-        Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

3.      Thời gian lưu trữ thông tin

-        Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Quý khách đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.saomai234.com

4.      Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Chi nhánh Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai

Địa chỉ: 216-218 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM

Email: vien.luong@saomai234.com

Điện thoại: (028) 3535 1960

5.      Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

-        Quý khách có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.saomai234.com thực hiện việc này.

-        Quý khách có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của www.saomai234.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin. Trường hợp đúng như phản ánh của Quý khách thì tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6.      Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

-        Thông tin cá nhân của Quý khách được www.saomai234.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.saomai234.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

-        Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

-        Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

-         Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên www.saomai234.com.

-        Ban quản lý www.saomai234.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.saomai234.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

-        Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

-        Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.