THẺ TÊN KIM LOẠI

Chất liệu Inox phủ keo bóng bề mặt tuyệt đẹp.