THẺ NHỰA PVC

Nhựa PVC được in và cắt theo đầy đủ các biên dạng.