THẺ NHÔM

Nhập thông tin để đặt hàng

Kích thước (mm)

Dài
Rộng

Số lượng

Sale Off

Số lượng 10 => 49 Tiết kiệm 10 %
Số lượng 50 => 99 Tiết kiệm 20 %
Số lượng 100 => Tiết kiệm 93 %

{{item.name}}

{{item_opt.option_value_name}}

{{item_opt.option_value_des}}

{{item_opt.option_value_name}}

{{item_opt.option_value_des}}

Tải ảnh mẫu và file (<128MB)

      Nhập nội dung in/khắc... trên sản phẩm

      Giá 1 sản phẩm: Liên hệ

      Giới thiệu