BẢNG FORMEX NHỎ

Đường cắt láng mịn, sắc cạnh cho sản phẩm Formex nhỏ.

Nhập thông tin để đặt hàng

Kích thước (mm)

Dài
Rộng

Số lượng

Sale Off

Số lượng 10 => 49 Tiết kiệm 10 %
Số lượng 50 => 99 Tiết kiệm 20 %
Số lượng 100 => Tiết kiệm 30 %

{{item.name}}

{{item_opt.option_value_name}}

{{item_opt.option_value_des}}

{{item_opt.option_value_name}}

{{item_opt.option_value_des}}