Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Màu sắc Barcode
29cm x 21cm Quyển 1 Trắng 8935128263100
Ý kiến của bạn