Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
10m Cái/Hộp 1/12 520223
Ý kiến của bạn