Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
20mm x 20mm Cái/Hộp/Thùng 1/50/100 Vàng 2713000338
Ý kiến của bạn