Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
Tròn 30mm Cái/Hộp/Thùng 1/50/100 Vàng 2713000173
Ý kiến của bạn