Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
22mm x 22mm Cái/Hộp/Thùng 1/50/100 Vàng 2713000168
Ý kiến của bạn