Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
70mm x 25mm Cái/Hộp/Thùng 1/50/100 Vàng 2713000167
Ý kiến của bạn