Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Màu sắc Barcode
70mm x 22mm Cái/Hộp/Thùng 1/50/100 Bạc 2713000164
Vàng 2713000165
Ý kiến của bạn