Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
70mm x 25mm Cái/Hộp/Thùng 1/50/100 Bạc 2713000327
Vàng 2713000326
Đen 2713000330
Đỏ 2713000331
Nâu 2713000328
Xanh 2713000329
Ý kiến của bạn