Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
72mm x 30mm Cái/Hộp/Thùng 1/40/100/180 Vàng 2713000158
Bạc 2713000159
Ý kiến của bạn