Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Màu sắc Barcode
70mm x 20mm Cái/Hộp/Thùng 1/40/100/180 Bạc 2713000156
Vàng đậm 2713000157-DA
Vàng nhạt 2713000157-VANH
Ý kiến của bạn