Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
65mm x 20mm Cái/Bịch 1/50 Vàng 2713000184
Ý kiến của bạn