Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
16cm x 20cm  Quyển/Lốc/Thùng 1/5/60 370064
Ý kiến của bạn