Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Màu sắc Barcode
 40cm Cuộn/Thùng 1/16 Trắng trong 350016
Ý kiến của bạn