Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
21cm x 10cm Cái 1 2713000346
Ý kiến của bạn