Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
14cm x 14cm x 19cm Cái/Thùng 1/25 2713000095
Ý kiến của bạn