Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
16.5cm x 11cm x 15mm Cái 1 2713000231
Ý kiến của bạn