Mã sản phẩm Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
A04 18cm x 6.5cm Cái 1 8936127390125
A05 24cm x 7.5cm 8936127390132
A06 30cm x 10cm 8936127390149
Ý kiến của bạn