Mã sản phẩm Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Màu sắc Barcode
E37 21cm x 30cm Cái 1 Bạc 8936127390712-BA
E37 Đen 8936127390712-DE
E37 Vàng 8936127390712-VA
E38 15cm x 21cm Cái 1 Bạc 8936127390729-BA
E38 Đen 8936127390729-DE
E38 Vàng 8936127390729-VA
E39 10cm x 20cm Cái 1 Bạc 8936127390736-BA
E39 Đen 8936127390736-DE
E39 Vàng 8936127390736-VA
E40 10cm x 15cm Cái 1 Bạc 8936127390743-BA
E40 Đen 8936127390743-DE
E40 Vàng 8936127390743-VA

 

 

Ý kiến của bạn