Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
Dung tích: 30ml Chai/Lốc/Thùng 1/12/480 8935001841258
Ý kiến của bạn