Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
Tròn 11mm

Cái

1

2713000337
Ý kiến của bạn