Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
35mm x 6mm Cây 1 Vàng 92399718666
Ý kiến của bạn