Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
35mm x 9mm Cây 1 Trắng 92399719250
Ý kiến của bạn