Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
35mm x 9mm Cây 1 Đen 92399719236
Ý kiến của bạn