Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Màu sắc Barcode
58mm x 22mm Cái/Lốc/Thùng 1/12/240 Xanh 2710000151
Đỏ 2710000150
Ý kiến của bạn