Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
Đường kính 10mm Cái/Hộp 1/10 Xanh 2710000131-XD
Đỏ 2710000131-DO
Đen 2710000131-DE
Không mực 2710000132
Ý kiến của bạn