Mô tả chi tiết

 

Dấu số  chiều cao 4 MM
N46 : Dấu 6 số
N48 : Dấu 8 số
N410 : Dấu 10 số
N412 : Dấu 12 số
N415 : Dấu 15 số
N416 : Dấu 16 số
Ý kiến của bạn