Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
30mm x 20mm Cái/Hộp/Thùng 1/12/216 Xanh 4710850835337-XD
Đỏ 4710850835337-DO
Ý kiến của bạn