Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode

67mm x 32mm

Cái

1

2710000060

Ý kiến của bạn