Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode

103mm x 78mm

Cái

1

2710000045

Ý kiến của bạn