Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
13.5cm x 4cm x 2cm Cái/Hộp 1/12 8936122450039
Ý kiến của bạn