Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Màu sắc Barcode
10cm x 7cm x 1.3cm Cái 1 Bạc 2716000236
Đen 2716000237
Đỏ 2716000241
Ghi 2716000239
Nâu 2716000238
Vàng 2716000008
Xanh 2716000240
Ý kiến của bạn