Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
21cm x 30cm Tấm 1 2712000061
Ý kiến của bạn