Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
Kích thước sử dụng:
8.5cm x 5.4cm
 Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Trắng UHOO_6633_TRYNG6953124086105
 Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Hồng 26953124086051
 Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Vàng 36953124086068
 Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Đỏ 46953124086044
 Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Xanh dương  56953124086099
 Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Xám 66953124086037
 Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Đen 76953124086020
Ý kiến của bạn