Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
10.1cm x 6.5cm  Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Trắng UHOO_6633_TRYNG6953124086754
 Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Hồng 26953124086761
 Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Vàng 36953124086778
 Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Đỏ 46953124086723
 Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Xanh dương  56953124066336
 Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Xám 66953124086747
 Cái/Hộp/Lốc 1/6/120 Đen 76953124086730
Ý kiến của bạn