uy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
 Độ rộng: 2.4cm
Chiều dài: 70m
Cuộn/Cây 1/24 Trắng trong 110042
Ý kiến của bạn