Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
45cm x 18cm x 2cm Cái 1 Đen 097855139023
Ý kiến của bạn