- Công ty Sao Mai chuyên sản xuất và cung cấp thẻ đổ keo , Phôi thẻ tên và các loại thẻ nhân viên, được sản xuất bằng các thiết bị máy móc hiện đại, độ sắc nét và độ chính xác cao!

Ý kiến của bạn