SỔ DA TIẾN PHÁT CK9 :

DÀY (5Q/LỐC,40Q/TH)

MỎNG (5Q/LỐC,60Q/TH)

 

Ý kiến của bạn