Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Màu sắc Barcode
65mm x 18mm Cái/Bịch 1/50 Bạc 2713000177
Vàng 2713000178
Ý kiến của bạn