Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
70mm x 22mm Cái 50/100 2713000165
Ý kiến của bạn