Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
70mm x 18mm Cái 40/50/160/250 2713000163
Ý kiến của bạn