Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
70mm x 25mm Cái 40/50/160/250 2713000161-VA
Ý kiến của bạn