Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Barcode
70mm x 20mm Cái 40/100/180 2713000156
Ý kiến của bạn